Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Keuze graf

20071007 2007022 Koop - Huurgraf

Klacht:

De zoon van klaagster is destijds in een algemeen graf begraven, maar 4 jaar later had de familie daar spijt van. Zij stelde dat zij destijds niet juist zou zijn voorgelicht door de ondernemer.

Uitspraak:

Tegen deze aantijging verweerde de ondernemer zich . Naar zijn zeggen had hij destijds wel degelijk het onderscheid tussen eigen graven en algemene graven uiteen gezet, met het daarbij behorende kostenplaatje. Om kostentechnische redenen had men toen voor een algemeen graf gekozen.Deze keuze is toen door de ondernemer aan de begraafplaats doorgegeven en aangezien nabestaanden geen nadere onderbouwing van hun klacht konden geven is de klacht afgewezen.