Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Bestuur

Als u contact zoekt met het bestuur kunt u dat op de volgende manieren doen:

e-mail: bestuur@ombudsmanuitvaartwezen.nl

brief: Het bestuur van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen
p/a Wissenraet Van Spaendonck
Postbus 4076
5004 JB Tilburg

 

de heer H.J. Wormgoor MBA
lid. Vertegenwoordiger vanuit de VMG
De heer Zuijdwijk
lid. Vertegenwoordiger vanuit de LOB
de heer J. Wesselius
Voorzitter
de heer D. de Vogel
Vertegenwoordiger vanuit consumentenzijde
de heer J. van Vliet
Vertegenwoordiger vanuit consumentenzijde
De heer C. Mulders
Vertegenwoordiger vanuit LVC
Mevrouw B.J.M. Wieman-de Wit.
BGNU