Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Bestuur

Als u contact zoekt met het bestuur kunt u dat op de volgende manieren doen:

e-mail: bestuur@ombudsmanuitvaartwezen.nl

brief: Het bestuur van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen
p/a Wissenraet Van Spaendonck
Postbus 4076
5004 JB Tilburg

 

de heer dr. R. Seldenrijk
onafhankelijk voorzitter
de heer H.J. Wormgoor MBA
lid. Vertegenwoordiger vanuit de VMG
mevrouw A. Vink
lid. Vertegenwoordiger vanuit de LOB
de heer J. Wesselius
lid. Vertegenwoordiger vanuit Nardus
mevrouw V. Klaassen
lid. Vertegenwoordiger vanuit BGNU
de heer D. de Vogel
Penningmeester. Vertegenwoordiger vanuit consumentenzijde
de heer J. van Vliet
Vertegenwoordiger vanuit consumentenzijde
De heer C. Mulders
Vertegenwoordiger vanuit LVC