Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Ombudsman Uitvaartwezen

De Ombudsman Uitvaartwezen is aangesteld door brancheorganisaties om een onpartijdig en onafhankelijk oordeel te vellen over klachten over uitvaarten. Als de betreffende uitvaartondernemer en de klager samen niet tot een oplossing komen van hun conflict, heeft de klager de mogelijkheid om zijn klacht kosteloos aan de ombudsman voor te leggen.

Door middel van een (veelal schriftelijk gevoerde) procedure, die zich kenmerkt door hoor en wederhoor, komt de ombudsman tot een oordeel. Dit oordeel geldt voor beide partijen als bindend advies. De uitvaartondernemer verbond zich daartoe op basis van zijn lidmaatschap van de branchevereniging, of omdat hij het Keumerk Uitvaartzorg draagt. De klager verbindt zich doordat hij – voorafgaand aan het onderzoek van de ombudsman – een verklaring tekent dat hij het oordeel van de ombudsman als bindend advies accepteert. Zonder een dergelijke verklaring vangt de Ombudsman Uitvaartwezen geen onderzoek aan, omdat het oordeel dan geen rechtskracht heeft.

Vanwege de waarborgen uit het klachtenreglement kan de ombudsman zijn werk onpartijdig en onafhankelijk verrichten. Doordat de brancheorganisaties de kosten van de Stichting Klachteninstituut UItvaartwezen dragen is klachtbehandeling door de ombudsman voor de klager kosteloos.