Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Secretariaat

Het secretariaat is ondergebracht bij een onafhankelijk secretariaatsbureau en verricht werkzaamheden voor het bestuur. Als u contact zoekt met het bestuur kunt u het secretariaat benaderen op de volgende manieren:

e-mail:
bestuur@ombudsmanuitvaartwezen.nl

 

brief:
Het bestuur van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen
p/a Wissenraet Van Spaendonck
Postbus 4076
5004 JB Tilburg