Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Klachtbehandeling

De opdrachtgever van een uitvaart, die niet tevreden is met de wijze waarop de uitvaart plaatsvond, kan zijn ongenoegen kenbaar maken door een klacht in te dienen. Allereerst dient de klager zijn klacht kenbaar te maken aan de uitvaartondernemer: deze moet de gelegenheid krijgen de klacht op te lossen. Pas als blijkt dat de uitvaartondernemer en de klager er samen niet uitkomen kan de klacht worden ingediend bij de Ombudsman Uitvaartwezen. De Ombudsman Uitvaartwezen is daardoor een tweedelijns klachtinstantie.

Hoe dient u een klacht in bij de ombudsman?

U kunt uw gemotiveerde klacht met relevante bijlagen indienen door de ombudsman een e-mail te sturen: info@ombudsmanuitvaartwezen.nl. U kunt ook het contactformulier van deze website invullen en versturen. En uiteraard kunt u uw klacht en aanvullende documenten ook met de post naar de ombudsman sturen. Het adres van de Ombudsman is:

Ombudsman Uitvaartwezen
Postbus 92
5600 AB Eindhoven

Let u er wel op dat u uw klacht motiveert en dat u uw naam en adres vermeldt.

Welke stukken stuurt u mee?

Om uw klacht goed te kunnen beoordelen heeft de Ombudsman alle relevante documenten van u nodig. Dus alle stukken die betrekking hebben op uw klacht. Daarbij horen ook de klachtafhandelingsbrief van de uitvaartondernemer, de klacht die u aan hem stuurde, de kostenbegroting van de uitvaart en de factuur. Daarnaast wil de ombudsman graag weten wat exact uw klacht is. U doet er daarom goed aan uw klacht te motiveren.