Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Geen algemeen graf beschikbaar

20060914 2006065 Koop - Huurgraf

Klacht:

Klaagster kwam op zondag (de dag van het overlijden) op rouwbezoek in het uitvaartcentrum waar bleek dat de overledene (nog) niet opgebaard was. Het afgesproken algemeen graf bleek niet mogelijk; alleen een veel duurder eigen graf.

Uitspraak:

Klaagster kwam de dag van het overlijden op rouwbezoek bij haar echtgenoot. In het uitvaartcentrum was de overledene nog niet gekist (de speciale kist was nog niet geleverd) en de overledene was niet opgebaard. Het personeel heeft toen direct alles in het werk gesteld zodat klaagster toch nog afscheid kon nemen, hoewel ze vond dat haar man er als een wassen beeld uitzag. Op het door klaagster ondertekende opdrachtformulier was echter aangegeven dat er alleen voorafgaand aan de afscheidsdienst op woensdag rouwbezoek zou zijn; dit was voor het uitvaartcentrum de reden geweest te wachten met opbaren. De bespreking van de begrafenis had plaatsgevonden in het weekend, toen de begraafplaats niet bereikbaar was. De uitvaartondernemer had aan klaagster een bedrag opgegeven voor een algemeen graf. Bij contact met de begraafplaats de volgende werkdag bleek dat op die begraafplaats alleen eigen graven werden uitgegeven voor 20 jaar. Kosten daarvan lagen beduidend hoger dan in de kostenraming opgenomen. Intensief overleg tussen uitvaartondernemer en begraafplaats leidde tot een passende oplossing: er werd een algemeen graf uitgegeven voor 10 jaar zonder de mogelijkheid tot verlengen. Met deze oplossing was klaagster tevreden, zeker toen bleek dat haar man op een mooi plekje op de begraafplaats was begraven. De ondernemer had zijn fout dus alsnog goed gemaakt. Klaagster werd in een later stadium door de gemeente verteld dat haar man op een plek ligt die alleen voor mensen is die geen geld hebben. In de woorden van klaagster.....hij ligt tussen de armoezaaiers. Het is onbegrijpelijk dat een gemeente dergelijke kwetsende uitspraken doet, maar deze Ombudsman is niet bevoegd daarover formeel te beslissen. Omdat de uitvaartondernemer niets meer te verwijten viel is de klacht ongegrond verklaard.