Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Algemeen graf in plaats van een particulier graf

20111003 2011027 Koop - Huurgraf

Klacht:

De uitvaartverzorger was niet goed voorbereid op het gesprek met de familie over een voor de uitvaartverzorger vreemde begraafplaats, alles werd onpersoonlijk via de laptop geregeld, het noteren van een foute datum op o.a. het opdrachtformulier, er is niet teruggebeld door de uitvaartverzorger hoewel beloofd, de uitvaartverzorger heeft tussendoor geen contact opgenomen over het organiseren en het verloop van de begrafenis, er was te weinig informatie over het aanleveren van de muziek, er was geen cake bij de koffie, het condoleren verliep rommelig, er is begraven in een algemeen graf hoewel was afgesproken dat dit een particulier graf moest zijn, steeds moesten foute formulieren worden getekend en er is in eerste instantie geen terugkoppeling geweest over de plek waar de overledene nu begraven ligt.

Uitspraak:

Alle klachten, behalve het werken met de laptop, worden gegrond bevonden. Geconstateerd wordt dat klager in het geheel niet de dienstverlening heeft gekregen die hij had mogen verwachten. Met name het feit dat de opdrachtgever zelf constateert dat er begraven is in een algemeen graf en niet in het afgesproken particuliere graf, is ernstig. De overledene is nu een dag later alsnog in het particuliere graf begraven. Klager is pas na drie weken op de hoogte gebracht van de locatie van het nieuwe graf. Ook heeft de uitvaartverzorger geen contact met klager meer opgenomen om te overleggen over de invulling van de uitvaartplechtigheid. Aan klager wordt in totaal een schadevergoeding toegekend van €2250,-.