Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Verzekerde waarde

08-12-2019 2019-095A Coulancevergoeding, Informatieplicht uitvaartondernemer, Polisvoorwaarden, Uitleg (Natura) verzekering

Klacht:

2019-095A BA Verzekerde waarde

Onderwerp van het geschil:

Klaagsters vader overleed in 2019. Voorafgaand aan het overlijden in 2018, nam zij contact op met de uitvaartondernemer/verzekeraar over de hoogte van de polis. De uitvaartondernemer/verzekeraar gaf het verzekerde bedrag door en repte met geen woord over de consequentie van de keuze om een ander uitvaartbedrijf te kiezen. Later bleek dat klaagster maar een deel van het verzekerde bedrag uitgekeerd kreeg, omdat haar vader een naturaverzekering had. Naar aanleiding van klaagsters klacht kreeg zij € 1.400,- gecompenseerd. Klaagster is daarmee niet tevreden, omdat haar schade € 2.800,- bedraagt. De uitvaartondernemer/verzekeraar stelt dat zij het restant van haar schade op uitvaart-bedrijf U moet verhalen.

Uitspraak:

Beslissing van de ombudsman

Op basis van het bovenstaande oordeelt de ombudsman dat niet onomstotelijk vaststaat dat de uitvaartondernemer/verzekeraar klaagster en uitvaartbedrijf U verkeerde informatie gaf: niet duidelijk is of klaagster in 2018 doorgaf dat zij een ander uitvaartbedrijf op het oog had. Verder is er geen bewijs dat uitvaartbedrijf U rond het overlijden van klaagsters vader met de uitvaartondernemer/ verzekeraar belde om het overlijden door te geven en de gegevens over de uitkering op te vragen. Dat neemt niet weg dat de uitvaartondernemer/verzekeraar duidelijker had kunnen en moeten zijn in zijn informatie naar klaagster: hij had moeten aangeven voor welke diensten klaagsters vader was verzekerd en niet wat de waarde was van het verzekerde pakket. Daarmee zette hij klaagster op het verkeerde been. Dat hij een vergoeding gaf voor de financiële schade, die klaagster lijdt is dan ook niet meer dan correct. Hetzelfde geldt voor de hoogte van de vergoeding. Deze is redelijk en billijk in relatie tot de gebrekkige informatievoorziening en het verwijt dat klaagster en uitvaartbedrijf U valt te maken over hun aandeel in de kwestie. Niet kan worden geoordeeld dat de uitvaartondernemer/ verzekeraar verantwoordelijk is voor álle schade, die klaagster lijdt. De klacht is daarmee ongegrond: de uitvaartondernemer/verzekeraar compenseerde zijn aandeel in de gebrekkige informatievoorziening. Klaagster en uitvaartbedrijf U zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het andere deel.

Ten overvloede

Het komt vaker voor dat verzekeringen een bron van onduidelijkheid en conflict zijn tussen een uitvaartondernemer(/verzekeraar) en een consument. Naar de mening van de ombudsman ligt dit deels aan de informatieverstrekking van de verzekeraar: deze dient aan een consument, die zich telefonisch laat informeren, niet te vertellen wat de waarde van het verzekerde pakket is, maar voor welke diensten men verzekerd is. Het verdient daarom aanbeveling dat uitvaartverzekeraars hun klanten duidelijker informeren over de inhoud van het verzekerde pakket.