Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Verstrekking frisdrank in crematorium, kosten kerk en liturgieboekjes.

20071217 2007068 Catering

Klacht:

Klager stelde dat de rekening 155% hoger uitkwam dan de door hem getekende kostenopgave en hij wenste daarom de meerkosten niet te betalen.

Uitspraak:

Het bleek al snel dat klager zich op een onjuiste becijfering baseerde. In de kostenopgave was bij de catering een PM post voor de verstrekking van koffie/frisdrank opgenomen, terwijl het in rekening gebrachte bedrag ruim € 700 hoger uitkwam. De kosten van de liturgieën waren niet in de kostenopgave meegenomen, maar later door klager zelf met de drukker geregeld en afgesproken. De uitvaartondernemer heeft de liturgieën op de dag van de uitvaart bij de drukker opgehaald, contant voldaan en bij de koster van de kerk afgegeven. Alle reden dus om deze kosten wel in rekening te brengen. Na verhoging van de kostenopgave met de hogere cateringkosten en met de kosten van de liturgieën kwam het totaalbedrag vrijwel overeen met de rekening; een verschil van slechts 2% in plaats van de gestelde 155% ! Bij de catering had het crematorium andere broodjes verstrekt dan in eerste instantie afgesproken. Klager had voor de crematie contact gehad met het crematorium en de oorspronkelijke aanvraag gewijzigd. Het naderhand gevraagde was ook geleverd, maar volgens klager veel meer dan afgesproken. Omdat bij het crematorium geen aantekeningen van de wijzigingen waren gemaakt heeft klager van mij het voordeel van de twijfel gekregen en hoeft hij niet meer dan het oorspronkelijk afgesproken aantal te betalen. Dat klager wel degelijk de liturgieboekjes ad € 430,00 moet betalen staat buiten kijf. Het is niet in de kostenopgave meegenomen, maar achteraf heeft hijzelf de uitvaartondernemer gevraagd de genoemde activiteiten( inclusief betaling) voor hem te doen. Tot slot wenste klager de kosten van de kerk toch niet te betalen, hoewel deze in de kostenopgave wel waren opgenomen. Reden: de overleden zou recht hebben op een gratis uitvaartdienst. Dat was volgens een medewerker van de kerk, in een mededeling aan klager, het geval en aan de uitvaartondernemer was daarom geen rekening gezonden. De uitvaartondernemer zou dus, volgens de kerk, niets in rekening mogen brengen. Aangezien de kerk wel degelijk een rekening had gezonden met vermelding van het banknummer waarop betaald moest worden met daarbij de mededeling dat de ondernemer bedankt werd voor de medewerking zal klager ook dit bedrag moeten betalen. Het is spijtig te constateren dat deze kerk het gebod “Gij zult geen valse getuigenissen spreken”niet zelf naleeft.