Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Verkeerde opdrachtgever

28-04-2016 2015-093 Begroting en Voorlichting, Factuur uitvaart, Geleverde diensten, Opdrachtgever

Klacht:

Onderwerp van het geschil:

Klaagster is ontevreden over de handelwijze van de uitvaarondernemer en de factuur die zij ontving. Hij liet klaagster de offerte tekenen en niet de dochter, zoals afgesproken was. Ook werd de factuur aan de moeder verzonden en niet aan de dochter, terwijl deze al lange tijd de contactpersoon voor haar vader was. Daarnaast is klaagster ontevreden over de hoogte van de nota, gezien de minimale activiteiten die de uitvaartondernemer hoefde te verrichten.

Uitspraak:

Conclusies

De ombudsman concludeert als volgt:

Klaagster tekende de kostenbegroting en is daarmee gehouden om de rekening te voldoen. De kosten voor het gebruik van de koeling vallen binnen het aannametarief en de kosten van de rit om de koeling te bezorgen vallen binnen het risico van de uitvaartondernemer.

Beslissing van de ombudsman

Op basis van het bovenstaande oordeelt de ombudsman:

Klaagster dient € 3.368,70 aan de uitvaartondernemer te betalen, zijnde de kosten van de rekening minus de kosten van de koeling en de rit. Dit bedrag dient binnen vier weken na ontvangst van dit bindend advies op de bankrekening van de uitvaartondernemer te staan.

2015-93 BA Verkeerde opdrachtgever