Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

toezegging uitkering door verzekeraar

20130612 2013028 Geen categorie

Klacht:

Klaagster was van mening dat ondernemer onjuiste info had verstrekt over de te verwachten uitkering van de verzekering. Op grond hiervan had zij opdracht gegeven tot de uitvaart.Uitkering bleek achteraf slechts de helft. Saillant was dat klaagster ook zelf bij verzekeraar had geïnformeerd en daar dezelfde ( onjuiste) informatie had gekregen

Uitspraak:

Ondernemer is niet aansprakelijk voor toezeggingen van verzekeraars over uit te keren bedragen. Nu klaagster dezelfde info had ontvangen ontbreekt ook daarom al iedere grond voor de klacht. Klacht afgewezen