Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Toelichten op basistarief en kosten crematorium

20131201 2013072 Geen categorie

Klacht:

Klager wenste een vergaande specificatie van de diensten welke in het basistarief zijn begrepen met daarbij de kosten per verstrekking. Verweerder heeft , gelet op het specifieke geval, een korting verleend en een uitsplitsing van de diensten/verstrekkingen gegeven.

Uitspraak:

Verweerder heeft zich geheel conform de regels van het Keurmerk opgesteld en klager zo goed mogelijk geïnformeerd. Dat klager specificaties verlangt welke niet te verstrekken zijn is verweerder niet toe te rekenen. Klacht is daarom afgewezen