Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

tekortschietende verzorging en informatie

20130708 2013030 Geen categorie

Klacht:

Bij het eerste contact verliep niet alles naar wens. De medewerkers van verweerder kwamen te laat, werd er een verkeerde kist bezorgd en toen uiteindelijk de juiste kist kwam werd er met de verzorging niet correct gewerkt. Uiteindelijk met visagist gecorrigeerd Informatie over begroting schoot te kort, maar er moest wel getekend worden

Uitspraak:

Verweerder heeft zowel schriftelijk als in een gesprek de gemaakte fouten toegegeven, hiervoor excuses gemaakt en een financiële compensatie voorgesteld. Klaagster ging akkoord maar een maand later toch de ombudsman ingeschakeld. Deze acht de klachtafhandeling van verweerder juist, de aangeboden vergoeding passend en wijst derhalve de klacht af.