Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Te laat

15-07-2017 2017-031 Aanname - Basis tarief, Factuur uitvaart, Informatieplicht uitvaartondernemer

Klacht:

2017-031 Te laat

Klager vindt dat de kostenbegroting te lang op zich liet wachten, zodat hij kort voor de uitvaart gedwongen werd te tekenen. Daardoor kreeg hij niet de mogelijkheid een andere uitvaartondernemer te zoeken of te onderhandelen over de prijs. De factuur vindt hij te hoog en tevens vindt hij dat hij te lang moest wachten op de reacties van de uitvaartondernemer op zijn onvrede en correspondentie.

Uitspraak:

Op basis van het bovenstaande oordeelt de ombudsman dat de uitvaartondernemer een verwijt valt te maken vanwege het niet tijdig reageren op de correspondentie van klager. De kostenbegroting stelde de uitvaartondernemer samen na het overlijden en niet daaraan voorafgaand. Omdat keuzes voor een uitvaart pas na een overlijden definitief gemaakt kunnen worden, kan niet worden gesteld dat dit een te laat tijdstip is.  Er vond een uitvaart plaats, waarover klager tevreden was, tegen een alleszins redelijke prijs. De uitvaartondernemer onderzocht de klacht en stelde op basis van zijn onderzoek de prijs naar beneden bij. De klacht over de te late kostenbegroting en de te hoge prijs is daarmee ongegrond. De ombudsman ziet daarom geen reden om de uitvaartondernemer op deze punten een verwijt te maken.