Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

te laat ingediend

20060420 2006033 Varia

Klacht:

Bij de begrafenis in augustus 2005 waren de sieraden van de overledene ten onrechte mee begraven. Bovendien hadden de nabestaanden, voorafgaand aan de uitvaartdienst, geen afscheid van de overledene kunnen nemen en de kist niet kunnen sluiten. Klager was van mening dat de ondernemer ,gelet op de Algemene Voorwaarden, tekort was geschoten.

Uitspraak:

Klager gewezen op het feit dat juist de Algemene Voorwaarden in artikel 10.2 aansprakelijkheid van de ondernemer voor vermissing en/of beschadiging van sieraden uitsluit. Ten aanzien van het indienen van een klacht over de uitvoering van een uitvaart heeft klager de termijn van 13 weken na de uitvaart dermate ruim overschreden dat ook op dat onderdeel de klacht niet-ontvankelijk is verklaard.