Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Tarief uitvaartbegeleiding

04-09-2015 2015-055 Aanname - Basis tarief, Begroting en Voorlichting

Klacht:

Klager is executeur testamentair. De uitvaartondernemer verzorgde de uitvaart van degene die hem als executeur benoemde. Klager is niet tevreden over de financiële afwikkeling, met name de post ‘dienstverlening bij een begrafenis’. Deze post is namelijk niet gespecificeerd en staat niet in relatie tot de daadwerkelijk door de uitvaartondernemer ondernomen activiteiten. De uitvaartondernemer weigert de post te specificeren en het verschil tussen de door klager begrote werkzaamheden en de in rekening gebrachte post ‘dienstverlening’ terug te storten, dan wel in mindering te brengen op de factuur.

Uitspraak:

Op basis van het bovenstaande oordeelt de ombudsman als volgt:

  1. De ombudsman begrijpt de gedachtegang van klager, maar ziet geen reden deze te volgen.
  2. Het tarief dienstverlening is een standaardtarief, dat altijd moet worden betaald, ongeacht de omvang van de uitvaart en het gebruik van de diensten die de uitvaartondernemer binnen dat basistarief aanbiedt.

De klacht is ongegrond.2015-55 Tarief uitvaartbegeleiding