Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Standaardtarief, basistarief of uurtarief?

20110823 2011008 Aanname - Basis tarief

Klacht:

Klager is het niet eens met een kostenpost van €1440,- op de factuur, nu hij, wegens onvoldoende specificatie ervan, niet goed kan nagaan waarvoor dit bedrag wordt gerekend. Klager is van mening dit bedrag, zonder aantoonbare grondslag, niet te hoeven betalen. Daarnaast zijn er nog klachten over de asafhandeling en de kosten van een rit van het uitvaartcentrum naar het crematorium.

Uitspraak:

Klager heeft de kostenbegroting getekend waarop een bedrag van €1440,- vermeld staat voor ‘Algehele regeling en uitvoering …’. Klager wil vooral nagaan aan de hand van een door hem verlangde specificatie of hem geen dingen in rekening worden gebracht die op zijn situatie niet van toepassing zijn. Er zijn grofweg twee systemen binnen de uitvaartbranche, een uurtarief of een standaardtarief. Er is duidelijk geen sprake van een uurtarief en dus is er sprake van een standaardtarief. In zo’n geval kan een specificatie zoals klager wenst niet worden gegeven en die hoeft ook niet te worden gegeven. De ombudsman geeft achtergrondinformatie over hoe een standaardtarief tot stand komt. Er zou meer duidelijkheid kunnen worden verschaft over het feit dat het een basistarief of standaardtarief betreft en hoe dit werkt. Maar het hoeft niet zo te zijn dat een uitvaartverzorger altijd standaard mondeling zou moeten melden waaruit het tarief exact bestaat. Er moet desgevraagd een toelichting op het tarief kunnen worden gegeven. De klacht is ongegrond en voor zover geklaagd zou worden over de hoogte van het tarief is de ombudsman onbevoegd. De klacht over de asafhandeling is gegrond, er werd een brief naar een verkeerd adres gestuurd en daardoor moest klager zelf informeren, maar er is geen vergoeding toegekend. Ook voor wat betreft de hoogte van de kosten voor de huur van een rouwauto is de ombudsman niet bevoegd.