Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

overschrijving grafrechten

20130622 2013035 Geen categorie

Klacht:

klaagster had om overschrijving van grafrechten gevraagd, maar verweerder had daar, naar de mening van klaagster, een onderhoudscontract aan willen koppelen. Aangezien de bestaande rechten nog ongeveer 15 jaar doorlopen is klaagster van mening dat een eventueel onderhoudscontract eerst na afloop van deze termijn besproken kan worden.

Uitspraak:

Verweerder erkent dat klaagster gelijk heeft en betreurt het dat deze kwestie zo hoog is opgelopen.Verweerder zal binnen drie weken de gevraagde overschrijving in orde maken