Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Opnieuw het aannametarief

20110912 2011034 Aanname - Basis tarief

Klacht:

Klager is het niet eens met de onderbouwing van het in rekening gebrachte aannametarief. Met de uitvaartondernemer is een discussie ontstaan enerzijds over de diensten die onder het aannametarief vallen en anderzijds over het deels niet afnemen daarvan door klager. Omdat het een eenvoudige uitvaart betreft is klager van mening dat het aannametarief gematigd zou moeten worden.

Uitspraak:

Volkomen individualisering van de factuur is in de uitvaartbranche niet gebruikelijk, zelfs niet bij een uurtarief, waarvan hier geen sprake is. De terminologie basistarief, aannametarief is veel klagers, waaronder deze, niet duidelijk qua effect, namelijk een bedrag dat altijd verschuldigd is. Op veel aannameformulieren e.d. staat vermeld dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan de factuur. Dat geldt in een wederkerige overeenkomst dus ook voor de uitvaartondernemer. Door de uitvaartondernemer wordt echter iets anders bedoeld. Toch helpt een en ander klager niet, nu hij akkoord is gegaan met de kostenbegroting en de grondslag van het aannametarief niet wijzigt.