Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Onverwacht overlijden met grote consequenties

08-02-2016 2015-053 Begroting en Voorlichting, Informatieplicht uitvaartondernemer, Uitleg (Natura) verzekering

Klacht:

2015-53-onverwacht-overlijden-met-grote-consequenties

Klaagster en de uitvaartondernemer hebben een verschil van mening over de informatie die de uitvaartondernemer aan haar had moeten geven toen haar echtgenoot overleed. Klaagster vindt dat de uitvaartondernemer haar voor het verzorgen van de uitvaart had moeten verwijzen naar de uitvaart-verzekeraar, waar haar echtgenoot een uitvaartverzekering had afgesloten. Hij maakte naar haar mening misbruik van haar kwetsbare situatie.

 

Uitspraak:

  1. Bij de bespreking van de uitvaart was het klaagster en haar vertrouwenspersoon/-personen bekend dat er een uitvaartverzekering was. Deze lag immers op tafel. Het had op haar/hun weg gelegen met de verzekeraar contact op te nemen, zoals (vrijwel steeds) op de polis wordt aangegeven.
  2. Naast de plicht van de uitvaartondernemer om klaagster te informeren over de gevolgen van haar keuze om geen gebruik te maken van de uitvaartverzekering, had zij ook een plicht om zichzelf te informeren en haar belangen te (laten) behartigen. Deze plicht kan niet worden afgewend door zich te beroepen op de informatieplicht van de uitvaartondernemer, mede doordat zij zich liet bijstaan door (een) vriend(en)/vertrouwenspersoon/-personen.
  3. De ombudsman heeft geen mogelijkheden om achteraf te onderzoeken of de uitvaartondernemer in zijn informatieplicht tekort schoot.
  4. Of klaagster inderdaad een bedrag van € 560,- is misgelopen kan de ombudsman niet beoordelen op basis van de stukken uit het dossier.

Beslissing van de ombudsman

Omdat klaagster ook een plicht had om zichzelf te informeren over de bestaande uitvaartpolis kan zij niet met succes een beroep doen op de informatieplicht van de uitvaartondernemer. Of deze zijn informatieplicht schond kan de ombudsman achteraf niet meer beoordelen. De klacht dat de uitvaartondernemer misbruik maakte van haar kwetsbare situatie is ongegrond: zij had er immers voor gezorgd dat zij in haar contact met de uitvaartondernemer werd bijgestaan door (een) vriend(en) om haar belangen te behartigen.