Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Ontbrekende DVD-opname

20-12-2015 2015-063 Coulancevergoeding, Crematie, Kwaliteit dienstverlening, Muziek

Klacht:

Onderwerp van geschil:

Klaagster en de uitvaartondernemer verschillen van mening over de vraag voor wiens rekening en risico het mislukken van  de DVD-opname komt, die de uitvaartondernemer toezegde.

Uitspraak:

Conclusies:

De ombudsman concludeert dat de uitvaartondernemer klaagster een vergoeding van tussen de € 200 en € 250,- gaf voor het mislukken van de DVD-opname. Geld kan nooit de gewenste DVD-opname vervangen en is in die zin altijd een gebrekkige compensatie. Dat neemt niet weg dat de ombudsman de door de uitvaartondernemer gegeven vergoeding ziet als een adequate vergoeding in de huidige situatie. Aan de DVD zouden slechts kosten van € 25,- verbonden zijn voor het branden van de DVD. De vergoeding die klaagster krijgt is ongeveer acht tot tien maal het bedrag dat zij ervoor zou moeten betalen.

Klaagster dient het nog niet betaalde bedrag van de factuur voor de uitvaart binnen drie weken na het uitbrengen van dit bindend advies aan de uitvaartondernemer te voldoen.

 

Beslissing van de ombudsman

Op basis van het bovenstaande oordeelt de ombudsman dat de klacht ongegrond is.

2015-63 BA Ontbrekende dvd-opname