Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Ongeoorloofd doorgeven adresgegevens aan verzekeraar?

20110613 2010101 Varia

Klacht:

Uitvaartondernemer Y zou ongevraagd adresgegevens van de moeder van klager hebben doorgegeven aan een verzekeringsmaatschappij (W), die haar vervolgens ongewenst heeft benaderd voor het afsluiten van een uitvaartverzekering.

Uitspraak:

Uitvaartondernemer Y ontkent de gegevens van de moeder van klager doorgegeven te hebben aan verzekeraar W. De adresgegevens van de moeder van klager waren feitelijk wel bekend bij uitvaartondernemer Y die een aantal diensten heeft verricht voor een andere uitvaartondernemer (X, die formeel de uitvaart organiseerde). Er is sprake van een samenwerkingsverband tussen uitvaartondernemer Y en verzekeraar W (die de moeder van klager heeft benaderd). Klager heeft gebeld met de verzekeraar. Daarbij is hem gemeld dat de adresgegevens verkregen zijn van de betreffende uitvaartondernemer. Volgens de uitvaartondernemer kan deze conclusie van klager op een misverstand omtrent de samenwerking zijn gebaseerd. Hoewel de uiteenzetting van klager geloofwaardig is, ‘bewijst’ dit niet dat uitvaartondernemer Y ook daadwerkelijk adresgegevens e.d. heeft doorgegeven. Er zijn over mensen vele gegevens in omloop die digitaal worden vastgelegd. Die bestanden zijn niet altijd goed beveiligd en er wordt niet altijd conform de Wet bescherming persoonsgegevens met die bestanden omgesprongen. Het is zeer wel denkbaar dat de betreffende verzekeraar de adresgegevens van de moeder van klager via een andere weg heeft verkregen. Daarom kan de klacht niet gegrond worden verklaard.