Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Muziek van afscheidsdienst niet te horen

20131201 2013060 Geen categorie

Klacht:

Wegens het te verwachten geringe aantal familieleden/belangstellenden was voorgesteld de dienst in de familiekamer te houden. Echter bleek de muziek niet of nauwelijks hoorbaar.Ook was klager van mening dat de familiekamer niet passend was voor een afscheidsdienst.

Uitspraak:

Gelet op de mededeling van het crematorium dat de muziekboxen in de familiekamer slechts bedoeld waren voor achtergrond muziek is het aannemelijk dat de muziek van de aula niet goed is doorgekomen in de familiekamer