Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Kosten koffie in crematorium

20071007 2007006 Catering

Klacht:

Klacht. Klager ( niet zijnde de opdrachtgever) was van mening dat door het crematorium teveel koffie in rekening was gebracht bij de condoleance. Hoewel klager formeel geen klacht kan indienen had de ondernemer met het crematorium de kwestie onderzocht en was men tot de conclusie gekomen dat er wel degelijk zoveel koffie was ingeschonken. Toch wenste men de klacht op te lossen en was er om die reden een schikkingsvoorstel gedaan.

Uitspraak:

Bij onderzoek van de klacht bleek het te gaan om een uitvaart uit augustus 2005. In oktober 2005 is de klacht bij de ondernemer gemeld en die heeft met het crematorium de kwestie onderzocht. Daarna heeft men getracht klager te informeren, maar die heeft niet gereageerd op het verzoek om terug te bellen. Wel liet men in november 2005 wederom weten niet akkoord te zijn met het bedrag voor consumpties. Aan klager is toen gevraagd zijn klacht schriftelijk in te dienen, zodat volgens de procedure de klacht in behandeling kon worden genomen. Klager heeft dit echter nagelaten. In juli 2006 werd pas de rekening voldaan, echter onder aftrek van de in rekening gebrachte koffiekosten. Ondanks herhaalde aanmaningen reageerden nabestaanden niet, waarna tot incasso werd overgegaan.Het incassobureau heeft in overleg met de ondernemer een schikkingsvoorstel gedaan. Toen werd er wel gereageerd en wel naar Ombudsman. Gelet op het bovenstaande is aan klager geadviseerd het schikkingsvoorstel direct te accepteren, want formeel( geen opdrachtgever en veel te laat) kan de klacht niet meer behandeld worden.