Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Kosten koffie en broodjes

20111020 2011033 Catering

Klacht:

Klaagster is het niet eens met de post ‘koffie met broodjes’ op de factuur, nu deze veel hoger is dan begroot en met het aannametarief dat niet transparant is en dient te worden gespecificeerd.

Uitspraak:

De overledene woonde in een zorginstelling, waar ook een uitvaartdienst gehouden zou worden. Er is sprake geweest van 50 personen. Uiteindelijk zijn voor 100 personen koffie en broodjes geserveerd. De opdrachtgever was hiervan niet in kennis gesteld en de kosten waren op de kostenbegroting als ‘vast’ opgenomen en waarschijnlijk ingeschat op 50 personen. Volgens de uitvaartverzorgster was het gebruik in de betreffende instelling dat de groepsleiding bepaalde hoeveel mensen er vanuit de instelling zouden komen. De ombudsman is van mening dat van een ‘vrijbrief’ voor een ander dan de opdrachtgever om te bepalen hoeveel de kosten voor de opdrachtgever zullen bedragen, in een situatie als deze, niet snel sprake zal zijn. Waarschijnlijker is het dat de afspraak is gemaakt dat de groepsleiding het aan de uitvaartverzorgster zou laten weten, als er beduidend meer mensen zouden komen dan waarvan in eerste instantie is uitgegaan in het gesprek en op de begroting. Maar deze afspraak is niet nagekomen of bewaakt. De kosten boven de begrote kosten blijven voor rekening van de uitvaartondernemer (€366,80). Het aannametarief hoeft niet verder gespecificeerd te worden dan is gedaan. Binnen dit ‘eenvoudige’ aannametarief wordt uit de eronder vallende diensten en de manier van berekenen duidelijk dat niet afgenomen diensten, behalve in uitzonderingsgevallen, niet in aanmerking komen voor verrekening. Het gaat hier om gemiddelden die niet goed individualiseerbaar zijn en om diensten die bij vrijwel iedere uitvaart standaard worden afgenomen en strekken ter rechtstreekse ondersteuning van de uitvaartverzorgster. In concreto zou verrekening moeten blijken uit de algemene voorwaarden. Dit klachtonderdeel is niet gegrond.