Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Kosten dominee onterecht voorgeschoten door uitvaartondernemer?

20091117 2009048 Varia

Klacht:

De overledene heeft veel schulden. Een (ver) familielid legt contact met een dominee. In dat gesprek komen kosten niet ter sprake. De dominee dient zijn rekening ad € 300,- in via de uitvaartondernemer, die hem voldoet. De uitvaartondernemer factureert de kosten van de dominee door aan de opdrachtgever, die stelt geen opdracht hiertoe te hebben gegeven. Over het woord ‘hiertoe’ ontstaan bij de uitvaartondernemer en anderen misverstanden. Onduidelijk is waarop ‘hiertoe’ betrekking heeft, op de opdracht aan de dominee, op de kosten van de dominee en/of op de voldoening van de kosten van de dominee door de uitvaartondernemer.

Uitspraak:

De ombudsman kan alleen oordelen over de relatie uitvaartondernemer en opdrachtgever. De uitvaartondernemer heeft geen bemoeienis gehad met het inschakelen van de dominee (om een woordje in het crematorium te spreken). Er is in het aannamegesprek ook niet over gesproken. Er zijn geen kosten voor een dominee begroot op de voorlopige kostenopgave. De uitvaartondernemer stelt dat de dominee buiten zijn verantwoordelijkheid valt. De ombudsman ziet in dat geval geen aanleiding om de rekening van de dominee onder de verschottenservice van de uitvaartondernemer te laten vallen. Het was immers de eigen verantwoordelijkheid van de familie,volgens de uitvaartondernemer, om (ook financiële) afspraken met de dominee te maken. Dit wordt anders als de opdrachtgever duidelijk maakt dat hij de rekening onder de verschottenservice wil laten vallen, wat hier niet is gebeurd. Meestal valt het vooruit voldoen van een rekening onder de service die de uitvaartondernemer biedt, maar dat is anders als de door de uitvaartondernemer voldane rekening wordt betwist. Als een uitvaartondernemer ongevraagd en zonder noodzaak zich de belangen aantrekt van de opdrachtgever (bijv. door een rekening ongevraagd te voldoen) dan draagt hij daarmee het risico van zijn acties, als de opdrachtgever concludeert dat het gedrag van de uitvaartondernemer niet in zijn belang was. In dat licht gezien dient de rekening van de dominee ad €300,- voor rekening van de uitvaartondernemer te komen. Een andere opvatting van de uitvaartondernemer had ook gekund, namelijk dat de aanwezigheid van de dominee valt onder de afspraken met betrekking tot de uitvaart. Deze kosten hadden dan begroot moeten worden. In dat geval hadden deze kosten wel onder de verschottenservice van de uitvaartondernemer kunnen vallen. De opdrachtgever was dan immers op de hoogte geweest van deze kosten. In bovenstaande klacht kwam de opdrachtgever pas na ontvangst van de factuur van de uitvaartondernemer achter de kosten van de dominee.