Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Kortingsbon

09-07-2017 2017-046 Aanname - Basis tarief, Begroting en Voorlichting, Factuur uitvaart

Klacht:

2017-046 Kortingsbon

Klager en de uitvaartondernemer verschillen van mening over het bedrag waarop een korting van 10% moet worden toegepast.

Uitspraak:

De ombudsman concludeert het volgende:

  1. De uitvaartondernemer zette op de kostenbegroting niet duidelijk uiteen welke kosten onder de kortingsbon vielen en welke niet. Ook informeerde hij klager daarover onvoldoende tijdens het aannamegesprek. Hij hanteerde immers een basistarief, waarvan sommige diensten wel onder de korting vielen en andere niet, zonder dat zichtbaar was over welke diensten het ging.
  2. Klager informeerde zich onvoldoende (liet zich onvoldoende informeren) over de diensten die onder de kortingsbon vielen.
  3. Omdat de uitvaartondernemer de plicht heeft de kostenbegroting zodanig op te zetten dat een opdrachtgever exact weet waar hij voor tekent, treft hem een verwijt: de kostenbegroting was onvoldoende duidelijk over de diensten waarover de korting werd verrekend. Ook infor-meerde de uitvaartondernemer klager daarover onvoldoende tijdens het aannamegesprek.
  4. Omdat klager zich onvoldoende liet informeren/navraag deed naar de wijze waarop de korting werd verrekend treft hem ook een verwijt.

 

Beslissing van de ombudsman

Op basis van het bovenstaande oordeelt de ombudsman dat beide partijen een verwijt valt te maken over het verschil van inzicht over de korting. Nu beiden daaraan een gelijkelijk aandeel hebben besluit de ombudsman dat het financiële verschil van € 189,95 ook door beiden gedragen dient te worden. Concreet betekent dit dat op de factuur nog € 95,- in mindering gebracht dient te worden.

 

Aanbeveling

Het verdient aanbeveling dat een uitvaartondernemer bij het gebruik van een kortingsbon de kosten zodanig inzichtelijk maakt dat uit de kostenbegroting duidelijk blijkt op welke diensten de korting van toepassing is en op welke kosten niet.