Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Koppelverkoop, miseiding en andere zaken

20090203 2008049 Varia

Klacht:

Klager heeft de uitvaart op zich genomen van een kennis van hem, mevr. M., een alleenstaande vrouw zonder familie, testament, financiële middelen of uitvaartverzekering. Wel was er een graf op een begraafplaats. Klager heeft deze omstandigheden en de wens tot een in kosten zeer beperkte begrafenis vanaf het begin kenbaar gemaakt aan de uitvaartondernemer. a. Volgens klager is er sprake van een samenwerking tussen het verpleeghuis (waar overledene woonde) en de uitvaartondernemer die lijkt op koppelverkoop b. De uitvaartondernemer gebruikt een onduidelijke en kostenverhogende manier van werken (de bespreking duurde twee uur) c. De uitvaartondernemer suggereert dat het gebruik van modules kosten bespaart en flexibiliteit bevordert, hetgeen niet het geval is (de kostenbegroting bedroeg ong. € 5000,-) d. Er heeft een onduidelijke creditering plaatsgevonden. Klager voelt zich (samengevat) misleid door de uitvaartondernemer.

Uitspraak:

a. De veronderstelling van klager in zijn brief van 2 juni jl. aan de uitvaartondernemer dat er een samenwerking is tussen het verpleeghuis en de uitvaartonderneming inzake begrafenissen, is een onjuiste. Nabestaanden en opdrachtgevers hebben een vrije keus in uitvaartondernemer (zoals ook in de folder van het verpleeghuis staat aangegeven), er is geen sprake van koppelverkoop. Uit de folder blijkt niet dat het mortuarium zich binnen het verpleeghuis bevindt, al had dit duidelijker verwoord kunnen worden. Klager heeft in zijn brief van 2 juni jl. gemeld dat hij veronderstelde dat de overledene zou worden geplaatst in het verpleeghuismortuarium. Ook dat is een onjuiste veronderstelling. b. De opmerkingen van klager lijken ingegeven te zijn door de veronderstelling dat tijd geld is. Een minder lang gesprek zou in die optiek minder kosten met zich meebrengen. In het aannametarief is een standaardduur voor het aannemingsgesprek opgenomen. In het eerste gesprek, moet alles met betrekking tot de uitvaart, hoe eenvoudig ook, worden vastgelegd. c. Modules bestaan uit ‘een vaste combinatie van elementen’ (gebaseerd op de ervaring dat zij vaak samen gewenst worden) die samen 30% minder kosten dan als ze apart zouden worden berekend. Er vindt geen teruggave plaats als bepaalde diensten uit de module niet worden afgenomen. Het is wel mogelijk, dat als er slechts een of twee diensten uit de module worden afgenomen deze uiteindelijk (als zij apart berekend worden) samen goedkoper zijn dan de gehele module. In dat geval zullen de aparte diensten in rekening worden gebracht. Dit laatste dient door de uitvaartondernemer te worden nagegaan. d. De uitvaartondernemer heeft nagegaan of steeds de voor klager goedkoopste optie is gebruikt. Hij heeft geconstateerd dat dit niet zo was, heeft de gemaakte fout gecorrigeerd, heeft de correctie uitgelegd bij brief van 6 oktober jl. en excuses aangeboden. De klachten van klager worden afgewezen.