Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Inschakelen uitvaartondernemer

20071007 2007004 Varia

Klacht:

Klacht. Klaagster had het overlijden van haar moeder bij de verzekeraar gemeld. Deze had daarop een uitvaartondernemer ingeschakeld, welke bij klaagster de uitvaartregeling had besproken. Echter, klaagster had verwacht dat de uitvaart door een andere uitvaartondernemer zou worden geregeld en uitgevoerd en had daarover contact opgenomen met de verzekeraar en deze had alsnog de uitvaartondernemer ingeschakeld welke klaagster graag had willen hebben.

Uitspraak:

De verzekeraar kon aan de hand van gemaakte notities van de telefonische melding van het overlijden duidelijk aantonen dat klaagster bij de melding niet had aangegeven dat de uitvaart bij voorkeur door een bepaalde ondernemer zou moeten worden uitgevoerd. Daarom had de verzekeraar zelf een keuze gemaakt uit de voor hen werkende uitvaartondernemers. Zodra klaagster telefonisch had laten weten dat zij niet tevreden was(uiteraard in zo’n situatie) over de uitvaartmedewerker die de regeling van de uitvaart had besproken en de door haar gewenste uitvaartondernemer alsnog ingeschakeld zou willen zien is aan dat verzoek gevolg gegeven. Niet valt in te zien dat door de verzekeraar een fout gemaakt was. Zij hebben de melding ontvangen en vervolgens de passende maatregelen genomen. Dat klaagster verzuimde ook een voorkeur voor een ondernemer te noemen kan de verzekeraar moeilijk worden aangerekend; zeker niet nu op korte termijn alsnog aan de wens is tegemoet gekomen. De klacht is daarom afgewezen.