Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

informatie en laakbaar handelen begraafplaats

20130207 2012079 Geen categorie

Klacht:

Begeleiding door uitvaartverzorgster werd als tekortschietend ervaren, waardoor de uitvoering op een aantal onderdelen anders verliep dan klaagster had bedoeld. Over verzorgen en opbaren had klaagster een negatieve ervaring opgedaan. Op de begraafplaats had het personeel veel te snel besloten tot sluiting van het graf; nabestaanden en bezoekers waren hier getuige van.

Uitspraak:

Het tekortschieten van de uitvaartverzorgster werd door de ondernemer erkend maar verzorging en opbaring waren naar zijn mening wel correct verlopen. Niettemin een vergoeding van € 950 toegezegd , welke door ombudsman is teruggebracht tot € 500 Verder verplichting aan ondernemer om begraafplaats schriftelijk over de te snelle sluiting van het graf te informeren