Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

HERZIENING afgewezen

20121205 2012049 Geen categorie

Klacht:

. Uw verzoek om herziening heb ik ontvangen en bestudeerd. Uw motivering berust op de feiten dat : 1. de begroting is gemaakt op 100 personen en 150 broodjes; 2. de begroting “consumpties” lijkt te vermelden het totaalbedrag van € 823,--; 3. een PM post is pas een PM post als er geen bedrag bijstaat.

Uitspraak:

Ad 1. en 2. Op de begroting onder het hoofdstuk “Condoléance” wordt het bedrag € 823,-- duidelijk gespecificeerd naar 7 sub-onderdelen; expliciet wordt vermeld : consumpties na de uitvaart € 19,50 PM. Het aantal personen en de bestelde consumpties zijn niet nader gespecificeerd. Vast staat dat er 198 consumpties en 200 broodjes zijn geserveerd. Ad. 3. Het bedrag € 19,50 PM is een stelpost. Dit moet het ook zijn, temeer nu u stelt te zijn uitgegaan van 100 personen en 150 broodjes, immers dan is het evident duidelijk dat € 19,50 PM hiervoor geen reëel bedrag kan zijn. Daarnaast vermeldt de aangehechte “toelichting op de kosten begroting” wat een PM post inhoud: ”..… zijn deze bedragen vermeld met de toevoeging pm.” Dat u de specificatie op de begroting van het hoofdstuk “Condoléance” ad € 823,-- anders leest en interpreteert kan verweerder niet worden verweten. Uw verzoek tot herziening is dan ook tevergeefs ingesteld en wordt afgewezen. Mr C.W.A.M. Spierings Ombudsman uitvaart Eindhoven, 5 december 2012