Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Grafrecht voor onbepaalde tijd

20-07-2015 2015-018 Grafrechten, Koop - Huurgraf

Klacht:

Klagers grootvader kwam op 27 september 1943 in het bezit van een dubbel graf. Het betreft een grafkelder, waarin meerdere personen kunnen worden bijgezet. Klager is van mening dat er sprake is van een koopgraf en niet van een huurgraf. Hij vindt dat er een grafrecht voor onbepaalde tijd is en dat hij daarmee ook geen verdere kosten meer heeft voor het graf. De stichting (verweerder) stelt zich echter op het standpunt dat klager met ingang van 27 september 2018 verlengingskosten verschuldigd is voor 9 jaar. Deze termijn heeft te maken met de grafrust van 15 jaar, omdat de moeder van klager in 2013 is bijgezet. Klager is het niet eens met de stelling van verweerder en vraagt de ombudsman om een uitspraak.

Uitspraak:

Op basis van het bovenstaande oordeelt de ombudsman dat de klacht van klager ongegrond is. Er is geen sprake van een koopgraf, maar van een grafrecht dat op termijn verloopt. Gezien het feit dat de looptijd van het grafrecht niet aantoonbaar is vast te stellen, is het overgangsrecht van het reglement van verweerder van toepassing. Dat stelt dat – gerekend vanaf 1994 – er 30 jaar geen tarief verschuldigd is. Daarmee stelt de ombudsman het moment waarop het grafrecht moet worden verlengd (tegen het dan geldende reglement) op 24 september 2024.

BA 2015-18 20-07-2015 Grafrecht voor onbepaalde tijd