Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Gestorneerde contributie van de uitvaartvereniging

20150608 2015013 Geen categorie

Klacht:

Klaagster kwam er achter dat haar dochter betalend lid was van de uitvaartvereniging. Zij storneerde de contributie van de dochter en van haar man en werd vervolgens door de uitvaartvereniging geroyeerd. Klaagster wil de ten onrechte betaalde contributie van haar dochter terug en wil dat haar man weer wordt opgenomen door de uitvaartvereniging.

Uitspraak:

Gezien de statuten en het reglement van de uitvaartvereniging kon het bestuur het lidmaatschap van vader en dochter beëindigen, nu zij hun contributie niet hadden voldaan. De vereniging overlegde geen bewijs dat de Ledenvergadering tot het royement besliste. Het lijkt erop dat het bestuur tot het royement besliste en deze bevoegdheid komt het bestuur niet toe. Er is geen reden waarom de uitvaartvereniging de contributie over de voorgaande jaren aan klaagster zou moeten terugbetalen.