Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Gereserveerde aulatijd in crematorium onvoldoende

20131201 2013059 Geen categorie

Klacht:

Door een tekortschietende organisatie van de ondernemer kon het afscheid nemen voorafgaand aan de dienst maar gedeeltelijk plaatsvinden, terwijl de auladienst voortijdig beëindigd moest worden omdat de gereserveerde tijd was verstreken.

Uitspraak:

De waardigheid van een uitvaart komt vooral tot uiting op de dag van afscheid nemen.Nu gebleken is dat verweerder niet zorgvuldig genoeg naar het opgestelde draaiboek had gekeken, waardoor een deel van de beoogde dienst kwam te vervallen, is de beoogde waardigheid wel erg veel geweld aangedaan.