Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Geldigheid verzekeringspolissen

20140622 2014024 Geen categorie

Klacht:

Klaagster was van mening dat verweerder ten onrechte bij het opstellen van de begroting rekening had gehouden met een uitkering van een overlijdensverzekering. Daardoor kwam klaagster achteraf in de financiele problemen. Verweerder geeft aan geen polissen te hebben gezien bij de regeling van de uitvaart, maar te zijn afgegaan op mededeling van klaagster.Wel onder voorbehoud opgenomen op begroting.

Uitspraak:

Onduidelijk blijft of klaagster bij de regeling van de uitvaart de polissen alkon meegeven aan verweerder. Waarschijnlijk niet, zodat verweerder toen de polissen niet heeft gezien. Hoe het zij, klaagster blijft verantwoordelijk voor het wel of niet uitkeren van door haar genoemde polissen. Als achteraf blijkt dat een polis niet van toepassing is kan dat verweerder niet worden toegerekend.