Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Gehuurd of gekocht?

27-01-2020 2019-152 Grafrechten, Klachtbehandeling, Koop - Huurgraf

Klacht:

2019-152 Gehuurd of gekocht 27-01-2020.doc

 Onderwerp van het geschil:

Klager en het kerkhof verschillen van mening over de termijn van de grafrechten en de kosten van de huur.

Uitspraak:

 

Beslissing van de ombudsman

Op basis van het bovenstaande oordeelt de ombudsman dat klager en het kerkhof tot een voor beiden acceptabele oplossing kwamen: het grafrecht van het betreffende graf wordt voor 50 jaar kosteloos verlengd. Helaas was tussenkomst van de ombudsman noodzakelijk om deze oplossing te bereiken, omdat de klachtbehandeling in eerste instantie te wensen overliet.

Ten overvloede

Het kerkhof zou er goed aan doen om extra aandacht te besteden aan correcte klachtbehandeling. Daarnaast verdient het aanbeveling om excuses aan te bieden als een onderdeel van de dienstverle-ning (in dit geval de klachtbehandeling) niet geschiedt, zoals een nabestaande zou mogen verwachten.