Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Geen verzekeringsbedrijf

08-12-2019 2019-095B Informatieplicht uitvaartondernemer, Polisvoorwaarden, Uitleg (Natura) verzekering

Klacht:

2019-095B BA Geen verzekeringsbedrijf

Onderwerp van het geschil:

Toen duidelijk was dat klaagsters vader zou overlijden nam zij contact op met uitvaartbedrijf U om de uitvaart te verzorgen. Klaagsters vader was verzekerd voor een natura-uitvaart bij verzekeraar/ uitvaartondernemer V. Uitvaartbedrijf U was daarvan op de hoogte. Later bleek dat klaagster maar een deel van het verzekerde bedrag uitgekeerd kreeg, omdat uitvaartbedrijf U de uitvaart verzorgde en zij geen gebruik maakte van de natura-uitvaart. Klaagster vindt dat uitvaartbedrijf U haar beter had moeten voorlichten over de consequenties van haar keuze voor zijn uitvaartbedrijf.

Uitspraak:

Beslissing van de ombudsman

Op basis van het bovenstaande oordeelt de ombudsman dat zowel klaagster als uitvaartbedrijf U een verwijt valt te maken over de ontstane situatie. Klaagster, omdat zij zich niet goed op de hoogte stelde van de betekenis van de uitvaartpolis. Zij las deze niet goed, terwijl hij op tafel lag en op de polis exact stond waar zij recht op had.

Uitvaartbedrijf U had moeten zien dat er sprake was van een natura-dienstenpakket. Hij had zijn kennis zodanig op orde moeten hebben dat hij klaagster voor kon lichten over de gevolgen van de keuze voor zijn bedrijf. En ook – zo hij telefonisch contact had met verzekeraar/uitvaartondernemer V – had hij dóór moeten vragen wat de naturapolis betekende voor de uitkering, nu hij de uitvaart zou verzorgen. Door zijn gebrekkige kennis maakte uitvaartbedrijf U zichzelf mede verantwoordelijk voor klaagsters schade.

Verzekeraar/uitvaartondernemer V nam de helft van de schade voor zijn rekening, zijnde € 1.400,-. Het restant is een gedeelde verantwoordelijkheid voor uitvaartbedrijf U en klaagster: € 700,- is het bedrag dat voor klaagsters rekening komt; € 700,- dient uitvaartbedrijf U aan klaagster te vergoeden. Dit bedrag dient binnen drie weken op de bankrekening van klaagster te worden bijgeschreven.