Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Geen kostenraming; factuur na een jaar ontvangen

20130622 2013029 Geen categorie

Klacht:

Ondernemer had geen kostenbegroting opgemaakt. De ingenomen verzekeringspapieren waren niet naar verzekeraar gezonden en de factuur ontving klaagster ongeveer een jaar na de uitvaart Klaagster wenste het basistarief niet te betalen

Uitspraak:

Het Keurmerk stelt als voorwaarde dat er een kostenbegroting wordt gemaakt en aan opdrachtgever ter ondertekening wordt voorgelegd. Op zich was dit al voldoende voor het toewijzen van de klacht. Verweerder erkende dat er fouten waren gemaakt en ging alsnog akkoord met creditering van het basistarief. Dit voorstel overgenomen