Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

geen kosteninfo door ondernemer; verzekering vergoedt alles

20130329 2013013 Geen categorie

Klacht:

Volgens klaagster had de uitvaartondernemer geen informatie over de kosten verstrekt. Bovendien was zij van mening dat de uitvaartverzekering "alles "zou betalen

Uitspraak:

Beide partijen verklaren tegenstrijdige meningen over het wel of niet verstrekt zijn van info. Vaststaat dat er een opdrachtgeefster is en dat zij voor de uitvaart en de begroting heeft getekend.Of de verzekering wel of niet betaalt is voor rekening van klaagster Klacht afgewezen