Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Gedwongen uitvaartondersteuning

20-07-2015 2015-064 Coulancevergoeding, Crematie, Dragers, Factuur uitvaart, Geleverde diensten

Klacht:

Onderwerp van geschil:

Klager is het niet eens met de factuur die de uitvaartondernemer in rekening brengt. De uitvaartonder-nemer is op verschillende punten noemenswaardig in zijn dienstverlening tekortgeschoten, vindt klager. Hoewel de uitvaartondernemer op een enkel punt klager in het gelijk stelt en een korting op de factuur geeft,  is klager niet tevreden. Het op zich gerespecteerde gebaar dat de uitvaartondernemer maakte vindt klager onvoldoende.

Uitspraak:

Conclusies:

De ombudsman concludeert dat de uitvaartondernemer zijn verantwoordelijkheid aanvaarde voor de te kleine drager door de kosten daarvan niet in rekening te brengen. De onvrede over de door genodigden gedragen bloemen acht de ombudsman terecht. Dat de linten e.d. onzorgvuldig zijn afgeknipt kan de ombudsman niet beoordelen en ook over de overige punten is geen duidelijkheid te krijgen, op de Nederlandse overlijdensakte na.  Op de offerte staat deze niet vermeld, zodat klager er ook niet van uit mocht gaan dat de uitvaartondernemer deze zou verzorgen. Niettemin haalde de uitvaartondernemer een bedrag van de rekening af om klager tegemoet te komen in (de rest van) zijn onvrede. Een kortingspercentage tussen de 15% en 20% acht de ombudsman een redelijke en billijke compensatie voor de door klager ervaren onvrede, waarbij bedacht moet worden dat niet alle tekortkomingen op het conto van de uitvaartondernemer kunnen worden geschreven.

 

Beslissing van de ombudsman

Op basis van het bovenstaande oordeelt de ombudsman dat de klacht ongegrond is: de uitvaartondernemer bood voldoende compensatie aan voor de ervaren tekortkomingen. Niet alle onvrede van klager kan aan de uitvaartondernemer worden toegeschreven.

2015-64 BA Gedwongen uitvaartondersteuning