Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Erfgenamen en fouten uitvaartondernemer

20081026 2008034 Varia

Klacht:

Door de erfgenamen was een klacht ingediend dat de uitvaartondernemer een aantal zaken niet geleverd zou hebben en dat een aantal diensten verkeerd zouden zijn uitgevoerd. De erfgenamen hadden een opstelling gemaakt waarin per onderdeel door hen was aangegeven hoeveel korting de ondernemer werd geacht te geven.

Uitspraak:

De ondernemer stelde zich op het standpunt dat hij met de gezamenlijke erven geen overeenkomst had gesloten en dat hij om die reden niet in discussie wilde gaan, nadat hij een toelichting had gegeven. Strikt formeel genomen heeft de ondernemer gelijk en zou de klacht al om die reden afgewezen moeten worden. Wanneer toch met enige welwillendheid deze gezamenlijke erven als gemachtigden van de opdrachtgever zouden worden aangemerkt dan kan de klacht in behandeling worden genomen. Het blijkt dat de ondernemer de klacht met de opdrachtgever heeft besproken en dat hij aan de gezamenlijke erven heeft uiteen gezet dat er geen sprake was geweest van niet-levering en evenmin van verkeerde levering. Navraag door de Ombudsman bracht aan het licht dat de ondernemer correct had gewerkt en dat er derhalve geen enkele reden aanwezig was voor enige korting, de gespecificeerde opstelling van de gezamenlijke erfgenamen ten spijt. De klacht werd derhalve afgewezen.