Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

en bijkomende kosten

20130213 2013005 Geen categorie

Klacht:

klager was van mening dat het gefactureerde basispakket ten onrechte in rekening was gebracht in plaats van met name genoemde verleende diensten. De extrakosten waren evenmin terecht in rekening gebracht.

Uitspraak:

Klager had getracht zelf eea te regelen maar toch maar een ondernemer in de arm genomen. Het basispakket plus de extra in rekening gebrachte kosten komen overeen met het door klager gewenste maatwerk. De achteraf door klager geclaimde vermindering mist iedere grond Klacht afgewezen