Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

en basistarief

20130213 2012081 Geen categorie

Klacht:

klaagster was van mening dat de opdrachtbevestiging te laat aan haar was voorgelegd, terwijl vervolgens de factuur geen specificatie bevatte van de werkelijk gewerkte uren van de diensten in het basistarief

Uitspraak:

Ondernemer(O) toonde aan dat hij op de afgesproken tijd en op afgesproken wijze klaagster de opdrachtbevestiging had toegezonden. Klaagster wenste geen nadere informatie te verstrekken. Nacalculatie van gewerkte uren wordt niet verricht zodat de gevraagde specificatie niet kon worden verstrekt. Op beide onderdelen klacht afgewezen