Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Eigen berekening uitvaart

01-02-2019 2018-105 Aanname - Basis tarief, Factuur uitvaart, Geleverde diensten, Specificatie

Klacht:

2018-105 Eigen berekening uitvaart

Onderwerp van het geschil:

Klager vindt de nota over de uitvaart van zijn moeder niet transparant is, omdat het geen specificatie bevat van de werkelijke kosten. Ook vindt hij de rekening te hoog. De uitvaartondernemer gaf uitleg, maar klager vindt niet dat hij daarmee een duidelijk antwoord kreeg.

Uitspraak:

De ombudsman concludeert het volgende:

  1. Het is niet aan consumenten om achteraf kritiek te hebben op de tariefstelling van een ondernemer: onderhandelingen over de prijs dienen voorafgaand aan een overeenkomst te geschieden en niet pas na de genoten – afgesproken – prestatie.
  2. De uitvaartondernemer kwam zijn deel van de afspraken na en dat houdt in dat klager dat ook moet doen. Het op eigen initiatief en zonder overleg met de uitvaartondernemer inhouden van een deel van de afgesproken prijs – terwijl de uitvaart conform de afspraken werd uitgevoerd – geeft geen pas.

 

Herziene beslissing van de ombudsman

Op basis van het bovenstaande oordeelt de ombudsman dat klager het bedrag van € 1.152,50 aan de uitvaartondernemer schuldig is. Dit bedrag dient binnen een week na ontvangst van dit bindend advies op de bankrekening van de uitvaartondernemer te staan.

Dit bedrag is als volgt tot stand gekomen:

Uitvaartfactuur:                                           € 5.099,-
Af uitkering verzekering:             -/-            € 2.364,39

Nog te betalen                                           € 2.734,61
Af betaling 07-09-2018               -/-            €    479,61

Nog te betalen                                             € 2.255,-
Af betaling 21-09-2019                -/-          € 1.102,50

Nog te betalen                                            € 1.152,50