Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Dienstverleningstarief

20110714 2011010 Aanname - Basis tarief

Klacht:

Klager is van mening dat de term ‘dienstverlening bij crematie’ niet de uitleg dekt die de uitvaartondernemer daaraan geeft, dat de post onevenredig hoog is in verhouding tot de andere kosten, dat er geen specificatie van dit bedrag wordt gegeven en dat hij onvoldoende is voorgelicht over de post ‘dienstverlening’.

Uitspraak:

Grammaticaal gezien betekent dienstverlening bij crematie volgens klager alleen de dienstverlening bij de daadwerkelijke crematie, dus de twee medewerkers die zich vooral met de muziek hebben beziggehouden. De uitvaartondernemer legt uit dat dit veel ruimer moet worden opgevat namelijk het regelen van een crematie vanaf de overlijdensmelding tot en met het nazorggesprek. Crematie wordt gebruikt ter onderscheiding van begrafenis, wat een duurder tarief kent. Deze uitleg is gangbaar in de uitvaartbranche en niet onredelijk. De uitvaartondernemer legt uitgebreid uit welke soort kosten er onder de post ‘dienstverlening’ vallen, meer specificatie kan niet en hoeft ook niet. Over de hoogte van de post kan de ombudsman geen uitspraak doen. Klager heeft tijdig een kostenbegroting gekregen waar hij geen vragen over heeft gesteld, waar hij ook geen problemen mee had en die hij heeft getekend. Een uitvaartverzorgster hoeft niet altijd ongevraagd uit te leggen welke kosten er precies onder dit bedrag vallen. Een toelichting moet desgevraagd wel kunnen worden gegeven. Alle klachten worden ongegrond verklaard.