Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

De verwijderde grafsteen

02-02-2018 2017-106 Grafrechten, Grafsteen, Koop - Huurgraf

Klacht:

2017-106 De verwijderde grafsteen

Onderwerp van het geschil:

Zonder instemming van klaagster is de grafsteen verwijderd van het graf van haar oudoom en oudtante. De begraafplaats paste eenzijdig de grafrechten aan, van onbepaalde tijd naar 30 jaar. Daarnaast weigert de begraafplaats klaagster te registreren als rechthebbende van het graf van haar overgrootouders.

Uitspraak:

De ombudsman overweegt als volgt:

  1. Klaagster en de begraafplaats vonden een oplossing voor onderdeel 1 van de klacht.
  2. De ombudsman merkt daarover slechts op dat het feit dat de verzekeraar de geclaimde schade niet  wil vergoeden, niets zegt over de vraag of er schade is geleden.
  3. Klaagster en de begraafplaats vonden een oplossing voor onderdeel 2 van de klacht.
  4. De ombudsman merkt daarover op dat aan het grafrecht een (kennelijk mondelinge) overeenkomst ten grondslag lag. Overeenkomsten zijn verbintenissen tussen twee partijen, hetgeen betekent dat een overeenkomst nooit eenzijdig kan worden gewijzigd
  5. Een oplossing voor onderdeel 3 ligt gevoelig, omdat niet duidelijk is wat de exacte status van het grafrecht is.
  6. De ombudsman neemt daarvan kennis en overweegt dat de administratie van de begraafplaats kennelijk te wensen overlaat en dat het bestuur tot op heden heeft verzuimd orde op zaken te stellen.
  7. In een dergelijke situatie is het gebruikelijk een klagende partij het voordeel van de twijfel te geven. Daarmee kan de kwestie die partijen verdeeld houdt worden opgelost.

Beslissing van de ombudsman

Op basis van het bovenstaande oordeelt de ombudsman dat partijen gezamenlijk de kosten dragen van de vervanging van de verwijderde grafsteen. De begraafplaats zet haar financiële bijdrage in de kosten van de grafsteen om in grafrechten voor het recent gereserveerde graf van klaagster en haar echtgenoot. Op basis van de kostenraming betekent dit dat klaagster aan de begraafplaats een bedrag van € 161,- schuldig is en dat de begraafplaats de gemaakte afspraken in een akte vastlegt, die beide partijen ondertekenen.

De begraafplaats zet in haar administratie op alle graven, waarvan klaagster inmiddels als rechthebbende staat geregistreerd, de grafrechten terug op onbepaalde tijd.

De begraafplaats registreert klaagster als rechthebbende van het graf nummer xxxxx en stelt de grafrechten op onbepaalde tijd.

Klaagster legt zich vast om aan de begraafplaats voor minimaal vijf jaar een bedrag van € 100,- per jaar te doneren. Deze donatie is niet gekoppeld aan enig graf(recht) en dient ten goede te komen aan het algemeen onderhoud van de begraafplaats.