Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

De vertrokken rouwauto

10-06-2019 2019-013 Coulancevergoeding, Geleverde diensten, Kaarten, Kwaliteit dienstverlening, Vervoer

Klacht:

2019-013 De vertrokken rouwauto

Onderwerp van het geschil:

Klaagster vindt dat de uitvaartondernemer de uitvaart van haar moeder niet correct uitvoerde. Zij rekent dit de uitvaartondernemer zwaar aan en is niet bereid het gehele overeengekomen bedrag te betalen. De uitvaartondernemer geeft klaagster een compensatie van € 350,-, maar is niet bereid om verder aan haar wensen tegemoet te komen.

Uitspraak:

Beslissing van de ombudsman

Het is jammer dat klaagster niet volledig tevreden is over de uitvaart van haar moeder. De onvolkomenheden zijn echter niet allemaal de uitvaartondernemer te verwijten. Deze laatste nam terecht verantwoordelijkheid voor het rouwvervoer en crediteerde de kosten daarvan. Het postbedrijf rekende het zichzelf aan dat de rouwpost niet tijdig werd verzonden en crediteerde de verzendkosten. Dat de kapelbeheerder geen vergoeding beschikbaar stelde voor het doorlopen van de diapresentatie, kan de uitvaartondernemer niet worden tegengeworpen. De ombudsman kan in alle redelijkheid geen reden vinden om de uitvaartondernemer te veroordelen tot een schadevergoeding voor nalatigheden van derden, die niet handelden onder zijn verantwoordelijkheid.

Het feit dat klaagster alleen te maken had met de uitvaartondernemer en niet zelf de afspraken maakte met het postbedrijf en de kapelbeheerder doet daaraan niet af; de uitvaartondernemer is immers niet meer dan de tussenpersoon, die handelde in opdracht van klaagster.

Klaagster is niet tevreden met de vergoeding, die de uitvaartondernemer aanbood en vraagt een vergoeding tussen de € 350,- en € 2.000,-. Redelijkheid en billijkheid zijn gediend met het aanbod van de uitvaartondernemer. De feiten in het dossier geven geen aanleiding om anders te beslissen.