Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

De USB-stick

27-02-2020 2019-166 Beeldopname, Coulancevergoeding

Klacht:

2019-166 De USB-stick

Onderwerp van het geschil:

Klaagsters man overleed. Zij liet zijn crematie opnemen en vastleggen op een USB-stick. Toen zij na lange tijd in staat was om de video te bekijken bleek er niets op de USB-stick te staan. Het crematorium restitueerde het betaalde bedrag en stuurde een bos bloemen. Klaagster vindt dat onvoldoende en wil een schadevergoeding.

Uitspraak:

De ombudsman concludeert het volgende:

  1. Het kan klaagster niet worden verweten dat zij niet eerder reclameerde.
  2. Het is duidelijk dat het crematorium onzorgvuldig handelde door niet te checken of hij een goed product afleverde.
  3. Het crematorium deed wat het in die omstandigheden kan doen: hij onderzocht of de fout hersteld kon worden, gaf het betaalde bedrag terug en bood excuses aan. Daarmee vergoedde hij de door klaagster geleden vermogensschade.
  4. Het Nederlandse recht en het klachtenreglement van de Stichting Klachteninstituut Uitvaart-wezen laten geen ruimte voor een schadevergoeding wegens immaterieel geleden schade.
  5. Ook redelijkheid en billijkheid geven geen reden een vergoeding te geven.
  6. Om zijn excuses over de fout kracht bij te zetten had de uitvaartondernemer nog een aardige attentie aan klaagster kunnen sturen, zoals een bos bloemen. Nu hij dat al deed voor klaagsters ontevredenheid over het gesprek, zou het teveel zijn dit nogmaals te doen voor het gebrek aan de USB-stick.

Beslissing van de ombudsman

Op basis van het bovenstaande oordeelt de ombudsman dat het zeer spijtig is dat klaagster de opname van de afscheidsdienst van haar echtgenoot niet kan afkijken. Er is echter geen reden om een vergoeding te geven wegens immaterieel geleden schade, nu de uitvaartondernemer de kosten al restitueerde, samen met zijn oprechte excuses. De klacht is ongegrond.

Ten overvloede

Het verdient aanbeveling dat het crematorium in het vervolg checkt of de opname correct op de drager terecht is gekomen.