Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

De gebroken grafsteen

30-03-2018 2017-127 Grafrecht, Grafsteen, Onderhoud graf, Reglement begraafplaats

Klacht:

2017-127 De gebroken grafsteen

Onderwerp van het geschil:

Partijen verschillen van mening over de vraag wie verantwoordelijk is voor het repareren van de grafzerk van het familiegraf van klager.

Uitspraak:

De ombudsman concludeert het volgende:

  1. Klager is niet ontvankelijk in zijn klacht, nu hij niet de eigenaar van de grafzerk is.
  2. Ambtshalve oordeelt de ombudsman dat niet duidelijk is wat er met de grafzerk is gebeurd en dat speculaties geen bewijzen zijn of een grondslag opleveren. Omdat de begraafplaats door middel van zijn beheersreglement alle aansprakelijkheid voor gedenktekens bij de eigenaar legt en zowel de eigenaar van het grafmonument, als de tweede rechthebbende van het grafrecht, tekenden voor ontvangst van het beheersreglement, zijn zij daaraan gebonden. De (rechtsopvolger van de) eigenaar van de grafzerk heeft het risico voor schade. In het geval deze kan aantonen dat er opzettelijk schade is toegebracht aan de grafzerk kan hij zijn claim voorleggen aan de rechter.
    Op basis van het overgelegde dossier kan de begraafplaats niet aansprakelijk worden geacht voor de schade aan de steen.

Beslissing van de ombudsman

Op basis van het bovenstaande oordeelt de ombudsman dat de klacht ongegrond is.