Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

CD of DVD?

06-06-2017 2017-020 Beeldopname, Crematie, Geleverde diensten

Klacht:

2017-020 CD of DVD

Bij de crematie van klagers echtgenote werd verzuimd een video-opname te maken. Klager is van mening dat de uitvaartondernemer hiervoor aansprakelijk is en zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Klager betaalde de rekening, maar eist dat de uitvaartondernemer een symbolisch bedrag overmaakt naar een door hem aan te geven charitatieve instelling. Daarnaast merkt klager op dat de bij de uitvaartondernemer bestelde bloemen pas een kwartier voor vertrek arriveerden.

Uitspraak:

De ombudsman concludeert het volgende:

  1. Uiteindelijk is er tussen klager, crematorium en uitvaartondernemer een manier gevonden om de kwestie af te ronden, die door alle partijen wordt gezien als een oplossing ten finale.
  2. Partijen kwamen overeen dat klager voor zijn echtgenote een herdenkingsdienst kan organiseren en de rekeningen daarvan tot een bedrag van maximaal € 500,- aan de uitvaartondernemer kan sturen. Deze draagt zorg voor betaling aan klager en verrekent de kosten met het crematorium.

 

Beslissing van de ombudsman

Op basis van het bovenstaande oordeelt de ombudsman dat de klacht van klager ten finale wordt afgehandeld, doordat uitvaartondernemer en crematorium akkoord gaan met het verzoek van klager om de kosten van de herdenkingsdienst voor zijn echtgenote tot een bedrag van € 500,- voor hun gezamenlijke rekening te nemen.